Personal Git Hosting di dalam Dropbox

Untuk anda yang biasa menggunakan Github atau Bitbucket, pastinya anda tahu akan kelebihan penggunaan DVCS untuk membuat versioning ada code anda. Jika dahulu, SVN dan Mercurial merupakan keperluan kebanyakan programmer, tetapi kini Git telah menjadi pilihan utama.

Jika anda tidak tahu apakah Git atau DVCS, anda boleh luangkan masa anda untuk membaca Slideshare ini.

Kali ini kita tengok bagaimana anda boleh host Git repo anda di dalam Dropbox, Google Drive ataupun Skydrive. Caranya sama sahaja, perbezaannya hanyalah lokasi folder yang digunakan.